Vermelding disclosures bij elke presentatie verplicht

Per 1-1-2014 is het vanuit de KNMG verplicht om bij elke GAIA-geaccrediteerde bijeenkomst (zoals de bijeenkomsten van de ANV) presentaties te voorzien van een dia waarop disclosures worden vermeld. De ANV heeft bovenstaande dia ontworpen. Elk presentatie dient dus vanaf 1-1-2014 met deze dia te beginnen.
De dia die voor de presentaties voor de ANV bijeenkomsten kun je hier downloaden. De dia werd eerder ook reeds naar alle opleiders van de Amsterdamse (opleidings)klinieken gestuurd.