Moffie Prijs

2023Amsterdam UMC lokatie
AMC Mw. M. Hafdi
2022OLVG Dhr. T. van Osch
2021OLVG Dhr. R. Botterweg
2020geen winnaar bij onvolledig programma tijdens Coronapandemie
2019Amsterdam UMC lokatie AMC Dhr. L. Wieske
2018OLVG Mw. A.T. Kloek
2017OLVG Dhr. W. van Ballegoy
2016MC Slotervaart/ NKI Mw. A. Compter
2015VUmc Dr. W. de Haan – Slotervaart Ziekenhuis Dhr. A.G.Y. Kurvers
2014Academisch Medisch Centrum Mw. H. Thoonsen
2013St Lucas Andreas Ziekenhuis Dhr. C. van Munster
2012St Lucas Andreas Ziekenhuis Mw. F. Visser
2011OLVG Mw. Z.L.E. van Kempen
2010VUmc Mw. Dr. A.A. Gouw
2009St Lucas Andreas Ziekenhuis Dhr. B.J. Kerklaan
2008St Lucas Andreas Ziekenhuis Dr. N. van Orshoven
2007OLVG Dhr. R.J. Beukers
2006OLVG Dhr. E. Richard
2005VUmc Mw. S.C. Ponten
2004Slotervaart Ziekenhuis Dr. J. Killestein
2003St Lucas Andreas Ziekenhuis Mw. F.E. Reesink

David Moffie

 

David Moffie werd in Amsterdam geboren op 13 november 1915 en stierf op 86 jarige leeftijd. Hij promoveerde op vrijdag 18 september 1942 aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam bij de befaamde professor dr. C.U. Ariens Kappers op het proefschrift getiteld: “The comparative anatomy of the nucleus intercalatus (staderini) and adjacent structures”. Op 1 november 1946 vestigde David zich als arts in Amsterdam, en werd opgeleid tot neuroloog in het Wilhelmina Gasthuis. In 1955 ging hij naar Curaçao, waar hij als enig neuroloog tot 1968 werkzaam was. Daarnaast werkte hij belangeloos in het Feriet Instituut voor meervoudig gehandicapte kinderen. Na terugkeer uit Curaçao, startte hij als zenuwarts een privépraktijk in Amsterdam, en werd vanaf 1968 tot 1970 chef de kliniek van de afdeling neurologie in het Havenziekenhuis en in het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam. 

In 1976 werd hij hoofd van de door hem opgezette afdeling neurologie van het Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam. Hij bleef in deze functie tot zijn pensioen in 1980 en heeft vanaf 1949 meer dan 50 artikelen gepubliceerd, waarvan het merendeel als eerste auteur. David Moffie was overigens een clinicus pur sang en stond bekend om zijn goed geïnformeerde vragen die hij na voordrachten tijdens bijeenkomsten van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging stelde.

In 2003 heeft het bestuur van de ANV besloten een prijs in het leven te roepen voor de assistent neurologie die de beste klinische voordracht heeft gehouden in het voorafgaande verenigingsjaar. Daarbij worden de voordrachten door het bestuur gescoord op inhoud, presentatie en vooral op de beantwoording van vragen; drie zaken die David Moffie altijd hoog in het vaandel heeft gehouden. De prijs kreeg dan ook zijn naam mee.

Aan de prijs is een wisselbeker verbonden voor de eerste plaats. De assistenten met de eerste, tweede en derde plaats ontvangen tevens een prijs en een certificaat voor hun portfolio.

De Moffieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering.