Jaaragenda

De vergaderingen vinden in principe plaats op de 2e maandag van de maand, te beginnen in oktober en eindigend met de traditionele voorjaarsvergadering in juni.
De vergaderingen vangen om 19.00 uur aan en duren 2 uur.

- 9 oktober: klinische avond VUMC
- 13 november: wetenschappelijke avond Amsterdam UMC + Algemene Leden Vergadering: locatie AMC + digitaal
- 15 januari: klinische avond OLVG West
- 12 februari: wetenschappelijke avond Amsterdam UMC: locatie VUmc
- 11 maart: klinische avond opleidingsklinieken met deelopleiding neurologie buiten Amsterdam: locatie AMC
- 8 april: klinische avond AMC
- 13 mei: klinische avond OLVG Oost
-10 juni: voorjaarsvergadering ( Double Tree Hilton Amsterdam) : lezing Alberto Espay, uitreiking Aanmoedigings- en Moffieprijs

Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten wordt van de andere geĂ¯nteresseerden een toehoorderbijdrage gevraagd, die in principe gelijk is aan de hoogte van de contributie voor de leden (Deze bedraagt €60,00, te voldoen t.n.v. Amsterdamsche Neurologenvereeniging, IBAN NL26INGB0000382508)