De Vereeniging

Historie

 

Nederland bestond vanaf 1871 de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie. Bijeenkomsten van deze vereniging vonden aanvankelijk plaats in psychiatrische ziekenhuizen. De meer somatisch georiënteerde artsen binnen de vereniging raakten toenemend ontevreden over de nadruk op de psychiatrie en psychopathologie. In 1896 werd, om beide groepen binnen boord te houden, de naam van de vereniging veranderd in Nederlandse Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie.

Ondanks de naamverandering heeft zich toch een afsplitsing voorgedaan en werd in 13 oktober 1909 de “Amsterdamsche Neurologen-Vereeniging” opgericht, onder andere door van London en Winkler. Om de landelijke vereniging niet te bruuskeren, werd besloten dat de nieuwe vereniging een stedelijk karakter zou hebben en dat de leden ervan in Amsterdam woonachtig moesten zijn. Neurologen die buiten Amsterdam woonden konden buitenlid worden.

Het was niet toevallig dat juist in Amsterdam de eerste neurologenvereniging werd opgericht want in deze periode bloeide in Amsterdam het wetenschappelijk onderzoek, met name de vergelijkende neuroanatomie. In Amsterdam werd, ook in 1909, het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek opgericht, met Ariëns Kappers als eerste directeur. Het eerste internationale congres voor Psychiatrie, Neurologie, Psychologie en Krankzinnigenzorg vond in 1907 plaats in Amsterdam.

De belangrijke rol van de Amsterdamsche Neurologen­vereeniging in neurologisch Nederland blijkt uit een citaat uit het boekje “Herinneringen 1855-1941” van Prof Winkler: “Jaren lang heeft deze vereeniging voor een groot deel de neurologie in Nederland beheerscht en men mag wel zeggen, dat alles wat er op dit gebied belangrijks gebeurde, daar is medegedeeld”.

In 1974 was ook landelijk de scheiding tussen Psychiatrie en Neurologie een feit en werd de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgericht. Inmiddels is de NVN op wetenschappelijk gebied het belangrijkste platform geworden. Daarmee is de Amsterdamsche Neurologen­vereeniging in de praktijk geworden wat het formeel altijd al was: een vereniging die ten doel heeft “elkaar zoo nu en dan mededelingen te doen hetgeen ieder in zijn speciale tak mocht mee willen deelen, en elkaar onderling te beleeren, hoofdzakelijk door demonstratie” (Notulenboek Amsterdamsche Neurologen­vereeniging, 13 oktober 1909).

Samenstelling bestuur

 

dr. J. Raaphorst
Voorzitter namens Amsterdam UMC

dr. K.M.Kasius
Secretaris namens OLVG

dr. K .S. Adriani
Pennningmeester namens OLVG

drs. D.S. Roos
Bestuurslid namens Amsterdam UMC

drs. J.P. Blankevoort
Bestuurslid en webmaster namens geassocieerde klinieken (Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis) en webmaster

Ereleden

 

1968
Prof. Dr. Ernst de Vries (Hoogleraar in Groningen)
Dr. H.W. Stenvers

1969
Prof. Dr. A. Biemond

1980
Prof. Dr. W.A.den Hartog Jager
Dr. O. Magnus
Prof. Dr. W. Noordenbos
Prof. Dr. W.J.C. Verhaart
Prof. Dr. B.C. Ziedses des Plantes

1982
MC Mackenzie-van der Noorda

1985
Prof. Dr. G. Bruyn
Dr. D. Moffie
L. van Trotsenburg
P.J. Vinken
Dr. Vos
Prof. Dr. V. de Jong

2002
Dr. W. van Emde Boas

2020
Dr. V.I.H. Kwa

Financieel

 

1. De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt € 60,00, te voldoen t.n.v. Amsterdamsche Neurologen­vereeniging, IBAN NL26INGB0000382508

2. Er bestaat een mogelijkheid om zonder lidmaatschap als toehoorder de klinische en wetenschappelijke avonden te bezoeken. De hoogte van de toehoorderbijdrage is identiek aan de contributie voor de leden (zie 1).