Dr Jon Stone verzorgt Biemondlezing tijdens de voorjaarsvergadering 2014

Met trots kan het bestuur van de Amsterdamse Neurologen Vereeniging melden dat zij dr Jon Stone bereid heeft gevonden om de Biemondlezing te houden tijdens de voorjaarsvergadering op 16 juni 2014. Dr Stone, als neuroloog verbonden aan de Universiteit van Edinburgh, is specialist op het gebied van neurologische klachten en symptomen die berusten op een functiestoornis van het zenuwstelsel in plaats van op een onderliggende ziekte. Deze symptomen worden ook wel ‘functionele symptomen’ genoemd.
Zijn grote reputatie op dit gebied is enerzijds gerelateerd aan het groeiende besef dat een groot deel van patiënten op de polikliniek neurologie zich presenteert met dergelijke functionele symptomen maar anderzijds ook door zijn originele en onderbouwde visie hierop. Onder andere is hij adviseur voor de DSM-V en ICD-11 voor dit onderdeel.
Op 16 juni 2014 zal hij vertellen over zijn ervaringen en zijn visie op functionele klachten.
De Biemondlezing wordt gehouden in het Double Tree Hilton Hotel, tijdstip en wijze van aanmelding volgen nog.