Aanmoedigingsprijs

2022Dr. J. GelauffFunctional Motor Disorders: mechanism, prognosis and treatment
2020Dr. M.T. WijburgJC virus associated complications of natalizumab treatment in multiple sclerose
2018Dr. A.W.G. Buijinkmotor network disruption in essential tremor: a functional and effective connectivity study
2016Mw. Dr. J.S. van Campenstress and childhood epilepsy
2014Mw. Dr. J. Hoeijmakerssmall fiber neuropathy and sodium channels, a paradigm shift
2012mw. Dr. M. ZijlmansThe focus of epilepsy
2010geen uitreiking aanmoedigingsprijs in verband met jubileumjaar
2008mw. Dr. Y.M. Ruigrokfrom intracranial aneurysm to aneurysmal subarachnoid hemorrhage: unraveling the genetics
2006mw. Dr. Sonia RossoFamiliaire FTD
2004Dr. S. Overeem Narcolepsy
2002bdr. R.M.A. de BieStereotactic pallidotomy in Parkinson’s disease
2002amw. Dr. C.J.M. KlijnSymptomatische occlusie van de arteria carotis. Hemodynamisch perspectief
2000Dr. A.J.C. SlooterApolipoproteine E, athersoclerose en dementie. Onderzoek naar diagnostiek, risico en prognose
1998Dr. L.H. van den BergDe één is de ander niet. Diversiteit van immuun-gemedieerde neuropathieën
1992Prof. Dr. Van SwietenPeriventriculaire leucoencephalopathie
1988Prof Dr. J.H.J. WokkeRemodeling of the human endplate
1971Prof. Dr. F. J. M Gabreëls

Historie

 

De Aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging (ANV) wordt twee-jaarlijks uitgereikt aan een academicus, jonger dan 36 jaar, die zich op het gebied van de klinische neurologie of de neurologische wetenschap in de brede zin van het woord verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs bestaat uit een zilveren gedenkpenning.

Een commissie, bestaande uit het bestuur van de ANV en een daartoe door het bestuur aangezocht lid van of ere-lid van de Vereeniging, beoordeelt welke nederlandse wetenschapper of in Nederland werkzame, niet-nederlandse wetenschapper in de vier jaar voorafgaand aan de uitreiking de meest verdienstelijke, actieve wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de klinische neurologie in engere zin of het gebied van de neurologie in de breedste zin van het woord. Voor de Aanmoedigingsprijs komen in aanmerking: reeds gepubliceerde werken, inclusief proefschriften en tijdschriftartikelen, maar ook ongepubliceerde maar voltooide manuscripten. Wetenschappelijk werk op het gebied van de psychiatrie, psychologie en de overige gedragswetenschappen zal in principe niet voor bekroning in aanmerking komen, tenzij er sprake is van een directe organische benadering van het zenuwstelsel. Voor de prijs kunnen ook klinisch-pathologische en experimenteel pathologische studies in aanmerking komen. Bij de beoordeling wordt in het bijzonder gelet op klinische relevantie, originaliteit en eigen inbreng.

De secretaris-penningmeester van de ANV zal een tijdige mededeling doen aan zowel de leden van de ANV als de Nederlandse Vereniging voor de Neurologie en de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat manuscripten/tijdschriftartikelen of proefschriften ter beoordeling voor de aanmoedigingsprijs kunnen worden ingestuurd naar de secretaris-penningmeester van de ANV. Hierbij wordt tevens gevraagd om een aanbevelingsbrief van de begeleider/(co-)promotor over de genomineerde en zijn/haar onderzoek. De prijs wordt twee-jaarlijks op de wetenschappelijke vergadering in juni uitgereikt. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs krijgt tijdens deze avond de gelegenheid zijn/haar onderzoek te presenteren.

 

Bekijk het volledige reglement van de aanmoedigingsprijs