Nieuwe aanpassingen vergaderingen seizoen 2020-2021

Het Bestuur heeft besloten dat alle resterende vergaderingen van seizoen 2020-2021 uitsluitend via livestream zullen plaatsvinden. Dit geldt dus ook (opnieuw) voor de Voorjaarsvergadering in juni 2021. Enerzijds is dit natuurlijk ingegeven door de voortdurende beperkingen op openbare bijeenkomsten vanwege de COVID-19 pandemie. Anderzijds hebben we ondertussen ook meer ervaring gekregen met het organiseren van webinars en krijgen we hierover positieve terugkoppeling van de toehoorders waarbij we ons mogen verheugen op een zeer grote opkomst.
Wel zal er voor komende vergaderingen een registratieplicht komen. Dit houdt in dat er bij aanmelding gevraagd wordt een minimale hoeveelheid gegevens in te voeren voordat de link naar de bijeenkomst verkregen wordt. We hopen op onverminderd grote interesse voor de komende avonden !