‘epilepsie’ in de schijnwerpers tijdens voorjaarsvergadering 2016

De nadruk tijdens de voorjaarsvergadering op 13 juni 2016 lag op het onderwerp ‘epilepsie’: in de middag vond een minisymposium voor AIOS plaats waarbij epilepsiechirrugie aan bod kwam met naast professor Elger als spreker ook neurologen Wendy Bosboom, Ilse van Straaten en neurochirurg Sander Idema. Dat we eerder patiënten moeten verwijzen voor epilepsiechirurgie werd, voor zover nog niet bekend, duidelijk. Een leerzame middag, mede door de kleinschalige opzet.
Hierna begon de voojaarsvergadering met een korte voordracht van Jonathan Coutinho over het beheer van Amsterdamse acute protocollen via Alii. Vervolgens vond de uitreiking van de David Moffieprijs plaats (zie volgende post). Dr Jolien van Campen kreeg de Aanmoedigingsprijs, een zilveren gedenkpenning, overhandigd waarna ze een voordracht hield over de rol van stresshormonen bij epilepsie op jonge leeftijd, het onderwerp van haar proefschrift (volgende post). Als laatste spreker hield professor Elger zijn voordracht over classificering en behandeling van epilepsie (foto). Hij maakte duidelijk dat er hierin nog veel werk te doen is, bijvoorbeeld op het gebied van classificering van epilepsie. Voor wat betreft therapieën is er behoefte aan geblindeerd vergelijkend onderzoek waarbij we ons niet moeten laten verleiden door nieuwe dure medicijnen terwijl bestaande medicijnen hun bestaansrecht zeker niet verloren hebben.
De vergadering werd informeel afgesloten tijdens een buffet met Aziatisch tintje, waarmee tevens het zomerreces werd ingeluid.