Dr Vincent Kwa benoemd tot erelid van de Vereeniging

Tijdens de uitgestelde Voorjaarsvergadering op 21 september jl is Dr Vincent Kwa benoemd tot erelid van de Vereeniging. Dr Kwa heeft zich jaren lang met hart en ziel ingezet voor de Vereeniging. Dit blijkt onder andere uit zijn jarenlange zitting in het bestuur. In deze tijd was hij onder meer verantwoordelijk voor verbetering van de archivering van de secretariële en financiële stukken van de Vereeniging. Hij zat vele vergaderingen voor en heeft ook na zijn bestuursfunctie vaak deelgenomen aan, bijvoorbeeld, de selectiecommissie van de Aanmoedigingsprijs. Hij blijft ook nu nog een vraagbaak en raadgever voor het bestuur en doet dat op de hem kenmerkende bescheiden en bedachtzame wijze. Het bestuur is blij weer een erelid te mogen benoemen en kan zich geen betere invulling hiervan wensen. Dr Kwa ontving de penning en gaf in zijn dankwoord aan erg vereerd te zijn.