Dr Martijn Wijburg wint Aanmoedigingsprijs 2020

De Aanmoedigingsprijs 2020 is gewonnen door Dr Martijn Wijburg. Hij krijgt deze prijs voor zijn proefschrift ‘JC virus associated complications of natalizumab treatment in multiple sclerosis’. De Aanmoedigingsprijs wordt twee-jaarlijks uitgereikt aan een academicus, jonger dan 36 jaar, die zich op het gebied van de klinische neurologie of de neurologische wetenschap in de brede zin van het woord verdienstelijk heeft gemaakt. Een beoordelingscommissie beoordeelt inzendingen op klinische relevantie, originaliteit en eigen inbreng. In het proefschrift beschrijft dr Wijburg onder andere de radiologische kenmerken van natalizumab geinduceerde PML en de toegevoegde waarde van beeldvorming als biomarker in het vroegtijdig herkennen van PML. De beoordelingscommissie koos dit werk uit vele inzendingen vanwege de hoge wetenschappelijke kwaliteit, de directe klinische implicaties en de aangetoonde grote eigen inbreng.
Dr Wijburg zal tijdens de uitgestelde Voorjaarsvergadering op 21 september aanstaande (zie post hieronder) zijn werk presenteren onder de titel: ‘Natalizumab-associated PML in MS: the other side of the coin and future perspectives’. Hij zal dan ook de penning van de ANV ontvangen. De uitnodiging hiertoe wordt nog rondgestuurd.