Certificaten voor physician assistents en verpleegkundig specialisten

In antwoord op verzoeken van physician assistents (PA) heeft het bestuur besloten certificaten uit te reiken aan PA en verpleegkundig specialisten die bijeenkomsten van de Amsterdamsche Neurologen Vereeniging bijwonen. Zij kunnen hiermee bij hun eigen beroepsvereniging accreditatie aanvragen.
Voorwaarde hiervoor is dat zij zich aanmelden bij n.f.kalkers@olvg.nl. Ook dient toehoordersbijdrage van e 40,- overgemaakt te worden (zie elders deze site) waarbij ook BIG nummer en e-mailadres dient te worden vermeld. Hierna zullen bij elke vergadering certificaten uitgedeeld worden.