Viering 100-jarig lustrum in west-indisch huis te amsterdam

Op 16 oktober werd op feestelijke wijze in het West-Indisch huis in Amsterdam het 100-jarig lustrum gevierd met diverse lezingen. Tijdens een onthaal met een strijkje (‘de Uit-strijkjes’), champagne en toasten in de Commandeurszaal werd na een korte toespraak van de voorzitter Marina de Koning-Tijssen door oud-voorzitter Ivo van Schaik het eerste jubileumboek uitgereikt aan de eerste vrouwelijk voorzitter van onze vereniging, Marianne de Visser. De redactie van het jubileumboek, gevormd door Jan Vanneste, Jaap van de Sande, Bob van Oosten en Edo Richard, en medewerkers van uitgever Ariez, werden in de bloemen gezet. De feestelijkheden in de vorm van een diner werden voortgezet in de Schutterszaal.
Oud-bestuursleden Walter van Emde Boas, Henry Weinstein, Hans Hamburger, Philip Scheltens en Rien Vermeulen, afkomstig uit verschillende klinieken in Amsterdam, hielden tijdens het diner enkele lezingen waarin fraaie anekdotes, intellectuele overwegingen en opvallende overeenkomsten en discrepanties tussen heden en verleden werden aangegeven, geheel in lijn met de oorspronkelijke gedachte waarvoor de “vereeniging” destijds werd opgericht.
Om ongeveer 23.00uur werd het uitstekend verzorgde diner afgesloten en werd de avond voortgezet met een plezierig onderons in de Admiraalszaal. Daarbij was er mogelijkheid om te dansen op de muziek van de “Flageolettes”. Na een wat aarzelend begin werd daar tot in de kleine uurtjes druk gebruik van gemaakt.
Na afloop kon ieder een exemplaar van het jubileumboek in ontvangst nemen, en gemeten naar de enthousiaste reacties en complimenten aan het adres van de feestcommissie kan teruggekeken worden op een buitengewoon geslaagd lustrumfeest.