Verandering samenstelling bestuur en kascommissie

Tijdens de vergadering van 10-11-2014 in het VUmc is onder goedkeuring van de leden dr Y. Roos vervangen als voorzitter door dr N.F. Kalkers. De taken van dr Kalkers als penningsmeester-secretaris worden overgenomen door dr B. van Oosten.
Ook werd als nieuw lid van de kascommissie voorgesteld drs K. Kasius, neurologe in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Zij vervangt vertrekkend commissielid dr T Overweg-Plandsoen.
Vertrekkend voorzitter en lid van kascommissie werden door de nieuwe bestuursvoorzitter bedankt voor hun inspanningen voor de Vereeniging.