Professor Marianne de Visser ontvangt de Biemondpenning en verzorgt de Biemondlezing

Professor Marianne de Visser (rechts op de foto) heeft tijdens de voorjaarsvergadering op 12 juni jongstleden de Biemondpenning ontvangen. De toekenning is een blijk van grote waardering voor haar werk nationaal en internationaal voor de neurologie en specifiek voor de neuromusculaire ziekten. Echter, haar verdiensten bevinden zich op een nog veel breder vlak zoals bleek uit de introductie van ANV voorzitter Dieta Brandsma (links op de foto).
Professor de Visser toonde zich erg verheugd, niet in het minst omdat zij de eerste vrouwelijke neurologe is die de prijs in ontvangst mag nemen. Tijdens haar Biemondlezing nam ze de aanwezigen in vogelvlucht mee langs haar carrière vanaf het Binnengasthuis tot aan het AMC. Ze stond uitgebreid stil bij haar oud-opleiders, naaste collega’s en promovendi en inspireerde de aanwezigen met haar uitleg hoe ook zij ooit als assistent neurologie is begonnen.