Duik in het verleden bij Biemondlezing door prof JBM Kuks

Tijdens de voorjaarsvergadering hield prof JBM Kuks een boeiende Biemondlezing waarin, tegen de achtergrond van de geschiedenis van de nederlandse leerboeken neurologie, de merites van vooraanstaande neurologen en opleiders de revue passeerden. Naast mededogen met familie van de nieuwe houder van de Biemondpenning, bij wie thuis vele oude leerboeken neurologie de gang door het huis blijken te beperken, werd iedere aanwezige het perspectief gegeven van waaruit huidige neurologische kennis, onderwijs en leerboeken zijn voortgekomen. Prof Kuks stelde zichzelf de vraag of het adagium ‘wie schrijft, die blijft’ wel klopt en leek daar in zijn slotwoorden twijfels over te hebben. Beter je naam te verbinden aan een reflex, ziektebeeld of syndroom, mocht je erop uit zijn je naam te laten voortduren. Het was een boeiende voordracht, gepaard met enige zelfspot en ondersteund door vele afbeeldingen uit genoemde leerboeken. Ook een voordracht die past in de traditie van de Biemondlezingen, waarmee prof Kuks zich toch enige eeuwige roem vergaarde.