Aanmoedigingsprijs

De Aanmoedigingsprijs 2022 is gewonnen door                    Dr. Jeannette Gelauff. Zij krijgt deze prijs voor haar proefschrift: ‘Functional Motor Disorders: mechanism, prognosis and treatment’. De Aanmoedigingsrijs wordt twee-jaarlijks uitgereikt aan een academicus, jonger dan 36 jaar, die zich op het gebied van de klinische neurologie of de neurologische wetenschap in de brede zin van het woord verdienstelijk heeft gemaakt. Een beoordelingscommissie beoordeelt inzendingen op klinische relevantie, originaliteit en eigen inbreng. Met haar proefschrift draagt Dr. Gelauff bij aan de kennisontwikkeling op een gebied van de klinische neurologie dat een belangrijk deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk van behandelend neurologen. Zij deed dit met gebruikmaking van meerdere onderzoeksmethodes, variërend van klinische beschrijvingen tot pathofysiologische studies. Zij ging de uitdaging aan de grootste trial tot dan toe te verrichten bij deze zich door hoge ziektelast kenmerkende groep patiënten. Zij koos hierbij voor een behandelmethode gekenmerkt door zelf-hulp, en sluit daarmee aan bij de lopende trend de patiënt autonomie en controle te laten houden. Zij ontwikkelde zelf het design van de website- en de pathofysiologische studie en voldeed zo ook ruimschoots aan de eis van eigen inbreng.

Dr.Gelauff zal tijdens de voorjaarsvergadering op 13 juni 2022 een voordracht houden over haar werk en zal dan ook de penning van de ANV ontvangen. U bent allen van harte uitgenodigd deze voordracht bij te wonen, vermits u zich bijtijds zult hebben opgegeven.